Gevolgen coronabesmetting slachthuizen

Dagelijks nieuws over coronabesmettingen in de voedingsindustrie, niet alleen bij vleesverwerkers, ook de fruitsector is getroffen. Blijf op de hoogte via onze timeline. 

18 juni 2020

Grootste slachterij van Tönnies sluit na hoog aantal coronabesmettingen

Alle medewerkers van het Duitse vleesverwerkingsbedrijf Tönnies in Rheda-Wiedenbrück, waar een grote corona-uitbraak heerst, moeten 14 dagen in quarantaine. Ook mensen van buiten het bedrijf die recent op het terrein van de slachterij zijn geweest, worden in isolatie geplaatst. Het gaat om 7000 mensen.

In de slachterij bleken bij een test onder 983 medewerkers 657 mensen besmet met het coronavirus. Eerder had het bedrijf zelf melding gemaakt van 128 positief geteste medewerkers. Het concern liet daarbij weten extra maatregelen te treffen om verspreiding tegen te gaan.

Door het stilleggen van de productie bij Tönnies in Rheda-Wiedenbrück komt er circa 20% minder vlees op de Duitse markt. Met een capaciteit voor het slachten van 60.000 varkens per dag gaat het om de grootste slachterij van Duitsland.

bron: Top Agrar

17 juni 2020

Van Rooi Meat verwacht eind deze week weer op volledige capaciteit te draaien

Van Rooi Meat in Helmond verwacht eind deze week weer op volledige capaciteit te draaien. Dat bevestigt een woordvoerder van het bedrijf. Op 28 mei besloot de voorzitter van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost dat het bedrijf een aantal dagen moest sluiten om dat er bij een substantieel deel van de medewerkers het coronavirus was vastgesteld. Na extra tests onder het personeel met opnieuw vondsten van infecties werd de sluiting van de slachterij verlengd tot en met dinsdag 16 juni.

Op dinsdag 9 juni mocht Van Rooi Meat starten met een test op beperkte schaal. Omdat de test goed is verlopen mocht het bedrijf vanaf zaterdag 13 juni het bedrijfsproces gefaseerd en gecontroleerd verder opschalen. Alle medewerkers die aan het werk zijn bij Van Rooi Meat zijn recent negatief getest. Daarnaast is er bij de poort dagelijks een gezondheidscheck.

Het bedrijf heeft aangetoond aan alle vereiste maatregelen ten aanzien van het veilig werken, reizen en wonen van de medewerkers te voldoen. In het bedrijf is vooraf aan de eerste test alles op orde gebracht via speciale schoonmaak, aanpassing van looproutes en gezondheidscheck. De komende periode is er regelmatig contact tussen het bedrijf en de GGD en Veiligheidsregio, waarbij gecontroleerd wordt of afspraken worden nagekomen.

bron: Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost / Omroep Brabant 

10 juni 2020

Inspectie SZW is project ‘Inspecties slachterijen – corona’ gestart

De Inspectie SZW is op 8 juni 2020 gestart met het project ‘Inspecties slachterijen – corona’ en zal de komende weken een aantal voorgeselecteerde slachthuizen inspecteren. Het gaat zowel om rundvee-, varkens- als pluimveeslachterijen. Bij deze inspecties is er zowel aandacht voor mogelijke arbeidsmarktfraude als voor de arbeidsomstandigheden van het personeel. Dat meldt minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer in reactie op vragen van de SP.

De Inspectie SZW houdt op basis van de Arbeidsomstandighedenwet toezicht op ongezonde en onveilige situaties op de werkplek. Dit geldt ook voor ongezonde en onveilige situaties als gevolg van het risico op besmetting met het coronavirus. Daarnaast geeft de Inspectie SZW zo spoedig mogelijk gehoor aan klachten en signalen. Dit kan bijvoorbeeld door het uitvoeren van een inspectie ter plaatse.

De Inspectie SZW kan op verschillende manieren handhavend optreden, bijvoorbeeld door het opleggen van een formele eis met te treffen maatregelen die de betreffende werkgever binnen een bepaalde termijn moet uitvoeren. Niet nakomen van deze maatregelen kan leiden tot verdere maatregelen, zoals een bestuurlijke boete of bestuurlijke dwang om de werkgever alsnog te laten voldoen aan zijn verplichtingen.

In een reactie op vragen van D66 laat staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer weten dat de Inspectie SZW heeft tot 1 juni bij 17 slachterijen onderzoek heeft gedaan. De Inspectie SZW heeft geen slachthuizen stil gelegd. De besluiten om enkele slachterijen tijdelijk te sluiten zijn genomen door het bevoegd gezag, de voorzitter van de betreffende veiligheidsregio. 

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

8 juni 2020

Van Rooi Meat in Helmond is weer beperkt in bedrijf

Van Rooi Meat in Helmond is dinsdag 9 juni weer deels in bedrijf gegaan. Dat wordt bevestigd door de veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost. Om een herstart van de werkzaamheden op 16 juni voor te bereiden is afgesproken dat het bedrijf – onder strenge maatregelen en in continue afstemming met de GGD en de veiligheidsregio – kan starten met een test op beperkte schaal. Met een testgroep wordt zowel op kantoor als in de slachterij weer beperkt gewerkt onder strenge condities.

Om te kunnen starten met de test op beperkte schaal moest worden voldaan aan strenge eisen ten aanzien van het veilig werken, reizen en wonen van de betreffende medewerkers. De slachterij is schoongemaakt door een gespecialiseerd bedrijf en moest een protocol opstellen voor een dagelijkse toetsing op gezondheid en welzijn van medewerkers.

De testgroep bestaat uit maximaal 300 medewerkers. Van Rooi Meat moest sluiten omdat bij een steekproef 17% van de medewerkers positief testte op het coronavirus. Wanneer de testperiode zonder problemen verloopt mag het bedrijf op woensdag 17 juni weer volledig open.

Bron: Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost / Omroep Brabant

5 juni 2020

Deel slachthuizen buiten beeld; GGD test niet overal op corona

Terwijl het aantal coronabesmettingen in slachterijen over de hele wereld opzien baart, wordt personeel lang niet overal getest. De landelijke GGD laat weten niet alle slachthuizen te bezoeken. Minister Schouten, de vakbonden én de branche zelf hadden daar wel om gevraagd.

Een deel van de slachthuizen blijft hierdoor voorlopig buiten beeld. De GGD Hart voor Brabant laat bijvoorbeeld weten alleen bij Vion in Boxtel een steekproef te hebben gedaan. Dat betekent dat andere slachterijen, zoals Vion in Tilburg en Vitelco in Den Bosch niet bezocht zijn. ,,Het is de vraag of we dat gaan doen. Dat hangt mede af van overleg met het ministerie van LNV”, aldus een woordvoerder. 

Lees verder op Brabants Dagblad

3 juni 2020

Vion heropent de productielocatie in Groenlo

Vion Food Group opent donderdag 4 juni de productielocatie in Groenlo na goedkeuring van de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Vion introduceert een nalevingsprotocol voor de gehele organisatie met extra maatregelen gebaseerd op het protocol dat op 2 juni ook is ingegaan in Boxtel. Het protocol ziet toe op de bescherming van medewerkers, zodat alle medewerkers zonder gezondheidsklachten kunnen blijven werken. Vion heeft dit nalevingsprotocol op alle productielocaties geïntroduceerd. De GGD monitort de gemaakte afspraken.

bron: Vion Food Group 

2 juni 2020

Van Rooi Meat in Helmond blijft tot en met 16 juni gesloten

De voorzitter van de veiligheidsregio Brabant Zuidoost heeft op 2 juni besloten om de sluiting van het bedrijf Van Rooi Meat in Helmond vanwege besmettingen met het coronavirus onder het personeel met 14 dagen te verlengen. Dat betekent dat het bedrijf tot 17 juni gesloten blijft. Dit besluit is genomen in afstemming met het RIVM.

Het gemiddelde besmettingspercentage van de eerste steekproef onder het personeel lag op 16% en van tweede steekproef op 17,7%. De besmettingsgraad van de geteste medewerkers van de slachterij ligt op 22,5%. Dat percentage is zodanig hoog dat er sprake is van een besmettingshaard. Om ervoor te zorgen dat het virus zich niet verder verspreidt gaan alle medewerkers van Van Rooi Meat in Helmond vanaf dinsdag 2 juni, voor 14 dagen in quarantaine. De medewerkers krijgen een beroepsverbod, wat betekent dat ze doorbetaald krijgen en niet ergens anders mogen gaan werken.

Omdat alle medewerkers in quarantaine gaan is het niet nodig om nog aanvullende testen te doen. De verantwoordelijkheid voor het naleven van de quarantaine ligt bij de medewerkers zelf. Daarnaast heeft ook hun werkgever, Van Rooi Meat, samen met het uitzendbureau een verantwoordelijkheid. Reguliere controlerende instanties zien op de naleving toe.

Het bedrijf neemt aanvullende maatregelen zodat medewerkers veilig kunnen werken wanneer het bedrijf weer open gaat. Zoals het laten schoonmaken door een gespecialiseerd bedrijf en het opstellen en uitvoeren van een protocol voor een dagelijkse toetsing op gezondheid en welzijn van medewerkers. Bij Van Rooi Meat in Helmond zijn circa 1700 mensen werkzaam.

bron: Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

2 juni 2020

Ook coronabesmettingen onder personeel in de fruitsector

De GGD Gelderland-Zuid test preventief 160 van in totaal 600 medewerkers van Fruitmasters in Geldermalsen en alle 80 medewerkers van Vogelaar-Vredehof in Enspijk op het coronavirus. Het gaat hierbij deels om arbeidsmigranten. De te testen medewerkers mogen wel naar hun werk, maar zij moeten daarbuiten thuis in quarantaine blijven, totdat is gebleken dat zij niet besmet zijn.

Fruitmasters en Vogelaar-Vredehof

Bij Fruitmasters en Vogelaar-Vredehof zijn eind vorige week besmettingen geconstateerd. De GGD Gelderland-Zuid heeft bron- en contactonderzoek gedaan. Uit het bron- en contactonderzoek kwamen 31 nauwe contacten die mogelijk risico gelopen hebben en die getest zijn. Hiervan bleken 13 medewerkers besmet met het coronavirus. Na verder onderzoek bij de bedrijven lijkt de bron van de besmettingen duidelijk. De besmettingen hebben waarschijnlijk deels plaatsgevonden in een kantoorruimte bij elk van de 2 bedrijven.

Afhankelijk van de testresultaten onder de 240 medewerkers wordt bepaald of er verdergaande maatregelen nodig zijn. De betrokken medewerkers hebben dinsdag 2 juni een persoonlijke brief gekregen met daarin de instructie tot thuisquarantaine naast het werk.

bron: GGD Gelderland

2 juni 2020

Vion scherpt coronamaatregelen voor locatie in Boxtel aan

Vion Food Group, scherpt, op advies van de GGD, de naleving van alle coronamaatregelen aan binnen de productielocatie in Boxtel. De GGD heeft 105 medewerkers in Boxtel getest, van wie er 18 besmet bleken te zijn. Hiervan heeft het merendeel lichte tot matige gezondheidsklachten. Het bron- en contactonderzoek van de GGD is nog niet afgerond. De positief geteste medewerkers werkten in specifieke delen van het bedrijf.

De steekproef en analyse van de resultaten door de GGD leveren aanvullende inzichten op. De positief geteste medewerkers zijn vooral actief binnen de ‘koude ruimten’ zoals de snijzaal en veredeling. Op overige bedrijfsonderdelen, zoals de slachthal zijn géén besmettingen aangetroffen. Vion introduceert een nalevingsprotocol voor de gehele organisatie met extra maatregelen voor specifieke delen van het bedrijf. Het protocol moet er voor zorgen dat alle medewerkers zonder gezondheidsklachten kunnen blijven werken. Vion zal dit nalevingsprotocol ook in de overige productielocaties introduceren. De GGD monitort de gemaakte afspraken.

Vion gaat vanaf dinsdag 2 juni een dagelijkse grootschalige reiniging en desinfectie uitvoeren in Boxtel, gericht op het reduceren van de kans op aanwezigheid van het COVID-19 virus. Hierbij zal dagelijks, naast deze gebruikelijke reiniging en desinfectie van de werkruimte, ook desinfectie van de gehele ruimte door een desinfecterende luchtbehandeling plaatsvinden. Vion heeft afgesproken nieuwe inzichten steeds te delen met de GGD.

Daarnaast voert Vion een dagelijkse gezondheidscontrole in, waarin een toetsing op gezondheid en welzijn van alle medewerkers is opgenomen bij binnenkomst van het bedrijf. Hierbij is er bijzondere aandacht voor gezondheid en welzijn bij arbeidsmigranten. Vion heeft hiervoor al extra maatregelen genomen in het kader van corona op het gebied van woonsituatie en het personenvervoer en breidt deze verder uit.

Voor medewerkers geldt dat mensen die negatief getest zijn aan het werk mogen, mits zij 24 uur klachtenvrij zijn. Mensen die positief getest zijn en symptomen vertonen blijven thuis in isolatie totdat zij 24 uur klachtenvrij zijn. Zij mogen pas aan het werk als er minimaal 7 dagen zijn verstreken na de testuitslag. Mensen die positief getest zijn en geen symptomen vertonen blijven 72 uur in thuisisolatie. Als er in deze periode klachten ontstaan; dan volgt beleid uit het vorige punt. Op een nader te bepalen moment herhaalt de GGD een steekproef onder de medewerkers van het bedrijf.

De GGD heeft Vion laten weten dat mocht de voortgang van de maatregelen en aanvullende inzichten van het bron- en contactonderzoek hiertoe aanleiding geven, het voortgaan van de werkzaamheden kan worden herzien. Verder gaat Vion structureel samenwerken met de GGD op medisch-inhoudelijk gebied, op het gebied van onderzoek en surveillance en aangaande proces- en kwaliteitsafspraken..

bron: Vion Food Group

 29 mei 2020

Van Rooi Meat dicht tot en met dinsdag 2 juni 2020

De voorzitter van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, de heer Jorritsma, heeft donderdagavond (28 mei 2020) het besluit genomen om het vleesverwerkingsbedrijf Van Rooi Meat in Helmond te sluiten. Deze sluiting geldt van vrijdag 29 mei tot en met dinsdag 2 juni.

De voorzitter sluit het bedrijf op grond van artikel 47 van de Wet publieke gezondheid. De achtergrond van de sluiting is het dreigende gevaar voor de volksgezondheid. Vorige week zijn medewerkers van de NVWA (Nationale Voedsel- en Warenautoriteit) en de KDS (Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector) die werken op deze locatie, getest op corona. Daarvan bleek een aantal personen besmet. Vervolgens heeft de GGD Brabant-Zuidoost een steekproef gedaan onder 130 mensen die werkzaam zijn bij het bedrijf. Vanavond werden deze testresultaten bekend: 21 medewerkers zijn positief getest (16 procent).

Deze testresultaten geven aan dat het risico bestaat dat het betreffende bedrijf een brandhaard van de verspreiding van Corona is of op korte termijn kan worden. Het werk kan pas weer worden hervat als dat voor medewerkers veilig is. Daarnaast hebben de NVWA en KDS aangegeven hun medewerkers (toezichthoudend dierenartsen en officiële assistenten) de komende dagen uit voorzorg niet te laten werken op het bedrijf. Voor hen en voor alle andere medewerkers geldt dat werkzaamheden pas hervat kunnen worden als dat veilig is.

De positief geteste medewerkers worden vrijdagochtend geïnformeerd. Voor deze medewerkers en hun huisgenoten geldt dat zij twee weken in quarantaine moeten. Hiervoor is een hotellocatie in de regio beschikbaar gesteld.

Bron: Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

29 mei 2020

VanDrie Group meet lichaamstemperatuur slachterijpersoneel

Vanaf vrijdag 29 mei 2020 wordt bij aankomst van personeel en bezoekers op de slachtlocaties van VanDrie Group de lichaamstemperatuur gemeten. Het meten van de temperatuur gebeurt bij zowel productiemedewerkers, kantoorpersoneel als bezoekers op de slachtlocaties van Ekro, ESA, T. Boer en Ameco. Is de lichaamstemperatuur boven de 38 graden, dan wordt de persoon de toegang tot de gebouwen ontzegd. Deze maatregel komt bovenop de maatregelen die het bedrijf al heeft genomen om coronabesmettingen te voorkomen.;

Lees verder: De Kalverhouder

28 mei 2020

Vion Apeldoorn donderdagochtend weer opgestart

De slachterij van Vion in Apeldoorn is donderdagochtend weer opgestart. Vion kreeg van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland tot woensdagnacht 27 mei 2020 00.00 uur de tijd om gehoor te geven aan de eisen die de Veiligheidsregio stelde. Het vleesconcern heeft woensdagavond laten weten hieraan te zullen voldoen. Daaropvolgend mocht het slachtproces donderdagochtend weer beginnen.

27 mei 2020

Vion gaat transport van personeel anders organiseren

Vion Food Group heeft aan de voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland laten weten gehoor te geven aan zijn oproep voor de naleving van de 1,5 meter afstandsmaatregelen van het RIVM, ook ten aanzien van personenvervoer. Deze maatregelen worden deze avond nog aan alle medewerkers doorgegeven. Uitzendbureaus en chauffeurs ontvangen een instructie voor transportgebruik in lijn met de oproep van de Veiligheidsregio’s.

Na het gesprek met minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op woensdagmiddag 27 mei 2020, is een team van Vion aan de slag gegaan met het concreet invulling geven aan de aangescherpte maatregelen die door sector waren voorgelegd. Vanaf donderdag 28 mei worden er dagelijks touringcars ingezet om personeel van en naar het werk te vervoeren.

Verantwoordelijkheid flex-bureaus

Ondanks de verantwoordelijkheid van de betreffende flex-bureaus, instrueert Vion deze bureaus scherp op de correcte uitvoering. Tot 1 juni kunnen er 13 personen per 50 persoons-touringcar worden vervoerd. Vanaf 1 juni verhoogt dit aantal naar 30 mensen per bus, conform de RIVM-regelgeving. Medewerkers zijn verplicht om mondkapjes te dragen tijdens het woon-werk verkeer in een personenbus of touringcar.

Ronald Lotgerink, CEO Vion Food Group, stelt dat het bedrijf veronderstelde dat medewerkers die samenleven in dezelfde woning in de coronaregelgeving als één huishouden worden gezien. Dat blijkt in strijd met de RIVM-restricties volgens de politie van Apeldoorn. Hij begrijpt de positie van de Veiligheidsregio’s en belooft gehoor te geven aan hun oproep.

bron: Vion Food Group 

27 mei 2020

Ministerie sluit ook slachterij van Vion in Apeldoorn

Een slachthuis van Vion in Apeldoorn is woensdag 27 mei per direct gesloten omdat 18 medewerkers samen in busjes reisden, terwijl was afgesproken dat slachthuizen medewerkers niet op deze manier zou laten reizen. Nu dit wel is gebeurd, kan de veiligheid niet meer worden gegarandeerd en is de locatie afgesloten, meldt een woordvoerder van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het is niet bekend hoe lang de maatregel zal duren.

Lees verder: NU.nl 

26 mei 2020

Schouten: slachthuis moet zelf veiligheid aantonen

De slachthuizen moeten zelf maatregelen nemen zodat medewerkers hun werk veilig kunnen doen. Dat zei minister Schouten na overleg met de vleessector op dinsdag 26 mei 2020.

“Zij moeten aantonen dat het veilig is voor hun medewerkers om te werken.” In het overleg is ook gesproken over vervoer en huisvesting. Veel werknemers in de slachthuizen zijn arbeidsmigranten die samen in busjes naar het werk gaan en bij elkaar wonen.

Schouten is er niet op uit dat slachthuizen moeten sluiten. De slachthuizen hebben zelf de sleutel in handen, zegt ze. Als medewerkers van de NVWA constateren dat het niet veilig is om te werken, kunnen zij dat melden aan de inspectie en die kan dan besluiten een slachthuis dicht te doen. Ook de veiligheidsregio kan ingrijpen.

Lees verder: NOS.nl

25 mei 2020

Gevolgen coronabesmetting slachthuizen

Slachthuizen zijn al vaker in het nieuws geweest in combinatie met corona. Waarom vleesverwerkers zo kwetsbaar zijn voor het virus is nog niet duidelijk, maar de lage temperatuur en hoge vochtigheidsgraad spelen mogelijk een rol. De NVWA trekt haar dierenartsen terug bij besmette bedrijven. Maar wat gebeurt er als de NVWA alle dierenartsen opdraagt de werkzaamheden bij slachthuizen helemaal te staken? Dan moeten alle slachthuizen dicht. Gaat Nederland in dat geval massaal vlees hamsteren? En hoe moeten de slagers hun bedrijf dan voortzetten? De uitslag van het gesprek met de slachterijen op dinsdag 26 mei 2020 is cruciaal voor de voedselvoorziening en de levensvatbaarheid van veel bedrijven.

Ultimatum

Minister Carola Schouten heeft een ultimatum gesteld: dinsdagavond 26 mei 2020 moet duidelijk zijn wat de sector gaat doen om besmettingen te voorkomen. Daarbij gaat het niet alleen om de werkomstandigheden, maar ook over huisvesting en vervoer van het personeel naar de slachterijen.

Geen keuring, geen slacht

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft uit voorzorg besloten dierenartsen die werkzaam waren bij Vion in Groenlo op te dragen hun werkzaamheden te staken. Reden daarvoor is dat 45 medewerkers positief zijn getest op corona. Omdat er zonder aanwezigheid van een NVWA-dierenarts en officiële assistenten van KDS geen dieren geslacht mogen worden, is het slachtproces in het slachthuis stilgelegd.

Ronald Lotgerink, topman van Vion, zegt “erg verrast” te zijn door het hoge aantal coronabesmettingen in het slachthuis. “We hebben alle maatregelen genomen die je moest nemen.” Volgens Lotgerink bleek uit GGD-inspecties dat het bedrijf aan de RIVM-regels voldeed. Vion zegt dat geen van de besmette werknemers ziekteverschijnselen vertoonde. Het bedrijf wil, net als Schouten, op grote schaal preventief testen.

De vakbonden zijn daarentegen helemaal niet zo verrast over de vermoedelijke oververtegenwoordiging van coronagevallen in de vleessector. Zij zien de besmettingen als het logisch resultaat van een kostenefficiënt, maar kwetsbaar productiesysteem gebouwd op flexwerk en arbeidsmigranten.

Slachthuizen bleken al eerder kwetsbaar

Waarom vleesverwerkers zo kwetsbaar zijn voor het virus is nog niet duidelijk. In de Verenigde Staten en Duitsland moesten slachthuizen al de deuren sluiten nadat er een groot aantal besmettingen had plaatsgevonden. In beide landen bleken werk- en leefomstandigheden dramatisch te zijn en kon personeel op de werkvloer amper afstand houden. Duitsland nam daarom afgelopen woensdag nog een wet aan die uitzendwerk bij vleesverwerkers vanaf 1 januari 2021 verbiedt en werkomstandigheden voor arbeidsmigranten verbetert.

Aanvullende maatregelen om coronabesmetting in te dammen

Vion Food Group neemt onmiddellijk aanvullende maatregelen om de coronabesmetting binnen haar bedrijven in te dammen. Daarnaast roept Vion de GGD GHOR en het Veiligheidsberaad op om alle medewerkers van haar vleesbedrijven preventief meermalig te testen op corona. Zo kan de vleesvoorziening van ons land blijvend worden voortgezet. Vion stelt alle beschikbare data van de naleving en toezicht op de eigen corona-protocollen ter beschikking.

Niets te verbergen

Ronald Lotgerink: “Wij hebben niets te verbergen. Wij dragen bij aan de voedselvoorziening van Nederland. Onze sector is door het kabinet als ‘cruciale sector’ gevraagd om door te blijven werken tijdens de corona-crisis. Onze mensen zetten zich daar dagelijks volledig voor in en houden zich aan de voorschriften van de autoriteiten zoals RIVM, GGD en NVWA. Inspecties bevestigen dat wij voldoen aan die vereiste maatregelen. Naleving en toezicht op onze corona-protocollen in al onze bedrijven laten dat ook zien. Die zullen wij openbaar maken. Desondanks wordt een flink deel van onze mensen besmet – zonder dat zij gezondheidsklachten hebben. En niemand weet waarom. Toch hebben wij besloten om aanvullende maatregelen te nemen terwijl het onderzoek loopt.”

NVWA: Vlees is geen besmettingsbron

Dat de medewerkers vlees verwerken, speelt waarschijnlijk geen rol in de verspreiding van het virus, aldus woordvoerder Tjitte Mastenbroek van de NVWA tegen NU.nl. Mastenbroek stelt dat de voedselveiligheid niet in gevaar komt door de besmettingen in de fabriek. “Ten eerste zijn er geen gevallen bekend dat mensen besmet raken door voedsel. Daar wees de Europese voedselautoriteit (EFSA, red.) al eerder op. Daarnaast heeft het virus een levend lichaam nodig om te overleven en zit er genoeg tijd tussen het moment dat het vlees in de fabriek is en bij de consument ligt.”

Wordt vervolgd.

Beeld: ©Mark Agnor/Shutterstock.com

Bron: © Vakblad Voedingsindustrie 2020